O‘ZBEKISTON - KOREYA
XALQARO UNIVERSITETI

Bank Ma'lumotlari

Hurmatli foydalanuvchi, bank ma’lumotarli bilan tanishib chiqing

Bank: «Kapitalbank» ATB Farg`ona filiali (Ферганский филиал АКБ «Капиталбанк»)

Hisob raqami: 20214000105097846001

INN: 306556854

MFO: 01043